top of page

ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Ово је политика приватности. Заштита података је важан део веб странице. Овај образац садржи узорке текстова, није коначан и не може се објавити. Текст ваше политике приватности варираће у зависности од карактеристика ваше веб локације. Зато прилагодите овај текст. Политика приватности мора навести све компоненте независних произвођача које користите на својој веб локацији. Водите рачуна да линк до политике приватности мора бити доступан са сваке странице веб локације.

Садржај узорка:

Прикупљање, коришћење и откривање података

Изјава о власништву над информацијама прикупљеним на вашој веб локацији, врста прикупљања података, откривање трећим лицима итд.

Контрола над подацима

Изјава о могућности прегледа, промене и ажурирања личних података и података, забринутости због употребе података итд.

Сигурност података

Заштитне мере за корисничке податке, шифровање података, информације о серверу на којима се подаци чувају, пренос података итд.

Пронађи се више овде.

bottom of page